இந்திய அறிவியலின் உலக கொடை

[விவாதங்களின் தொடர்ச்சி 1, 2]

கிரகணம் போன்ற அரிய சோதிட அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் கடவுள் நேரடியாக வந்து சோதிடர்களுக்கு உபதேசம் செய்து விட்டு போனதில்லை. சோதிடம் கற்று கொள்ளும் ஒவ்வொருவரும், விமர்சிப்பவர்களும் உண்மைகளை அறிய அதன் அடிப்படை அறிவியல் மூலாதாரங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அவர்கள் சொல்லும் விடயங்கள் மூட நம்பிக்கைகளை தவிர வேறெதயும் தரப்போவது இல்லை.

zero,  π = 3.1416, ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி (sin, cos etc), square and cubic roots, புவி சுழற்சி,  கிரகணங்கள், கிரகங்கள் சூரிய சக்தியை எதிரொளிப்பது இவற்றை கண்டுபிடித்தது யார் ? இவர்களாலேயே சோதிடமும் வடிவமைக்க பட்டது.

With Kala-kriya Aryabhata turned to astronomy—in particular, treating planetary motion along the ecliptic. The topics include definitions of various units of time, eccentric and epicyclic models of planetary motion (see Hipparchus for earlier Greek models), planetary longitude corrections for different terrestrial locations, and a theory of “lords of the hours and days” (an astrological concept used for determining propitious times for action).

ஆர்யபட்டா, Bhāskara II கண்டுபிடித்த, பயன்படுத்திய கணித, அறிவியலின் தொகுப்பை பார்த்தால் உண்மையில் அதிர்ந்து போய் விடுவீர்கள். எல்லோரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய வரலாறு

 

பாஸ்கரரின் சூத்திரம்

image

In English, the multiples of 1000 are termed as thousand, million, billion, trillion, quadrillion etc. These terms were named recently in English, but Bhaskaracharya gave the terms for Numbers in multiples of ten, which are as follows:

Eka (1), dasha (10), shata (100), sahastra (1000),
ayuta (10000), laksha (100000), prayuta (10^6 = million), koti (10^7),
arbuda (10^8), abja (10^9=billion), kharva (10^10), nikharva (10^11),
mahapadma (10^12=trillion), Shankh (10^12), Jaladhi (10^14),
antya (10^15=quadrillion), Madhya (10^16) and parardha (10^17).

 

நன்றிகள் (References)

ஆர்யபட்டா -http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE

பிரம்மகுப்தர் - http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D

Bhāskara II - http://en.wikipedia.org/wiki/Bh%C4%81skara_II,
http://scientistsinformation.blogspot.com/2009/09/bhaskara-ii-1114-1185.html

 

சகோதரி Mrs. The Analyst போன்றோருக்காக,

"Aryabhata I." Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. 30 Oct. 2009 <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/37461/Aryabhata-I>.

"Brahmagupta." Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. 30 Oct. 2009 <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/77073/Brahmagupta>.

"Bhāskara II." Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. 30 Oct. 2009 <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/64067/Bhaskara-II>.

 

மேலும் பல விடயங்களை தெரிந்து கொள்ள தூண்டிய சகோதரி Mrs. The Analyst, தருமி ஆகியோரின் கேள்விகளுக்கு நன்றி.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

எல்லோரும் இரசிக்கும் வகையி்ல் பார்த்து பதமா ;-)