கூகிள் புவியை உலாவியில் பயன்படுத்த (Google Earth)

கூகிள் புவி தனியாக கண்ணியில் நிறுவப்படவில்லையெனில் உலாவியில் (Browser) நேரடியாக பார்க்க இயலும். இப்பயன்பாட்டினை உபயோகிக்க கூகிள் புவி பிளக்-இன் தேவைப்படும். அதை கீழ் காணும் முகவரியில் பதிவிறக்கி கொள்ளலாம். http://earth.google.com/plugin/ . உங்களது உலாவியில் கூகிள் புவி பிளக்-இன் சரியாக நிறுவப்பட்டு இருந்தால் கீழே கூகிள் புவி பயன்பாடு தெரியும்.

தகவலை கொணர்கிறது. காத்திருக்கவும்...

நாசாவின் விண்கலங்களில் உங்களது பெயரும், புகைப்படமும் இடம் பெற !!!

விண்வெளி வீரர்களுடன் பறக்க இருக்கும் விண்கலத்தில் உங்களது பெயரும், புகைப்படமும் இடம் பெற வேண்டுமா ? கீழே குறிப்பிட்டு இருக்கும் நாசா இணைய தளத்தில் உங்களது தகவல்களை பதியுங்கள்(இலவசமானது). இந்நிகழ்வில் பங்கேற்பவர்களுக்கு, நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் விண்கலம் விண்ணிற்கு சென்று திரும்பியதும், தலைமை அதிகாரியின் (Mission Commander) கையொப்பமிட்ட கௌரவ சான்றிதலும் (commemorative certificate) வழங்கப்படும். இந்நிகழ்வில் பங்கேற்க தகுதி பங்கேற்பவருக்கு 13 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதாக இருக்க வேண்டும். மேஜராகாத குழந்தைகளுக்காக பெற்றோரோ பாதுகாவலரோ தகவல்களை அனுப்பலாம்.

http://faceinspace.nasa.gov/index.aspx

 

நாசா தன் விண்பயண ஆராய்ச்சிகளின் கடைசி இரண்டு திட்டங்களாக இவ்வாண்டு இருமுறை விண்கலங்களை (டிஸ்கவரி, எண்டோவர்) செலுத்த உள்ளது. இவ்விண்கலன்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் உங்களது பெயரும் புகைப்படமும் இடம் பெறும். அவ்விண்கலன்களின் விவரங்கள் கீழே

Discovery's STS-133 mission

The STS-133 crew members are Commander Steven Lindsey, Pilot Eric Boe and Mission Specialists Alvin Drew, Michael Barratt, Tim Kopra and Nicole Stott. Discovery will deliver the Express Logistics Carrier 4 and critical spare components to the International Space Station. This will be the 35th shuttle mission to the station.

http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts133/index.html

 

Endeavour's STS-134 mission

The STS-134 crew members are Commander Mark Kelly, Pilot Gregory H. Johnson and Mission Specialists Michael Fincke, Greg Chamitoff, Andrew Feustel and European Space Agency astronaut Roberto Vittori. Endeavour will deliver spare parts including two S-band communications antennas, a high-pressure gas tank, additional spare parts for Dextre and micrometeoroid debris shields. This will be the 36th shuttle mission to the International Space Station.

http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/index.html

 

ஏன் இது போன்ற வசதி அளிக்கப்படுகிறது ?

"The Space Shuttle Program belongs to the public, and we are excited when we can provide an opportunity for people to share the adventure of our missions," said Space Shuttle Program Manager John Shannon. "This website will allow you to be a part of history and participate as we complete our final missions."

 

விண்பயண ஆராய்ச்சி செயலானது பொது மக்களுக்கு உரிமையுடையது. மேலும் நாங்கள் (நாசா அமைப்பினர்) பொது மக்களுக்கு ஆராய்ச்சியில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு அளிப்பதில் ஆர்வமுடன் உள்ளோம்.

இந்த இணையதளமானது (நாசா) உங்களை வரலாற்றில் ஒரு பகுதியாக இணைத்து கொள்ளவும் எங்களது செயலில் பங்கேற்கவும் வாய்ப்பு அளிக்கிறது.

- செயல்திட்ட மேலாளர் திரு. ஜான் செனான்.

 

இதன் மூலம் என்ன பயன் ?

461782main_soi_690 

பொதுவாக அறிவியல் படிக்கும் போது மாணவர்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு விசயத்தை கற்பது போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. எனவே அதன் மேலான ஆர்வத்தை குறைக்கிறது. ஆனால் இத்தளத்தில் இது தொடர்பான செயல் திட்டம், வீரர்கள், அறிவியல் தகவல்களை பெறவும் வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது போன்ற வாய்ப்புக்கள் இன்றைய மாணவர்களிடம் அறிவியல், வானியல் பற்றிய ஆர்வத்தை அதிகரிக்கும் என்பது உறுதி.

 

மேலும் விவரங்களுக்கு,

http://www.nasa.gov/home/hqnews/2010/jun/M10-091_Face_in_Space.html

சோதிடம்-7 சந்திர சுழற்சியும், ராகு( Rahu), கேது (Kethu) வின் அவசியமும்?

ராகு( Rahu), கேது (Kethu) வின் அறிவியல் தன்மைகள்

ராகு கேதுக்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள புவி, நிலவு, ரவி பற்றி அடிப்படைகள் அவசியமானது ஆகும்.

 

புவி சுழற்சி

globespin  axialtiltobliquity

 

 • கோள (உருண்டை) வடிவ பூமியானது தன்னையும், சூரியனையும் கடிகார எதிர் திசையில் சுற்றுகிறது. 
 • முதல் படத்தில் உள்ளது போல் புவி ஒரு குறிப்பிட்ட அச்சை (Rotation Axis) கொண்டு சுற்றினாலும் அவ்வச்சானது சூரியனுக்கு நேராக இல்லை.
 • அச்சின் மேல்பகுதி  வட துருவம் (North Celestial Pole) எனவும் கீழ் பகுதி தென் துருவம் (South Celestial Pole) எனவும் அழைக்கப்படும். புவி அச்சை கொண்டு பூமத்திய பகுதியை ஒரு கற்பனை கோடு வரைந்தால் கிடைப்பது பூமத்திய ரேகை (Celestial Equator) எனப்படும்.
 • புவி அச்சும் பூமத்திய ரேகையும் (Rotation Axis) சூரியனுக்கு 23 டிகிரி சாய்ந்துள்ளது. இந்த சாய்வானது Axis tilt or Obliquity என்று அழைக்கப்படுகிறது.

 

சந்திர சுழற்சி

lunar_perturbation

 • நிலா புவியையும், புவி சூரியனையும் நீள் வட்ட பாதையில் சுற்றுகின்றன. அதாவது நிலா புவியை ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்களில் அருகாமையில் இருக்கும். புவிக்கு நிலா மிக அருகில் இருக்கும் இடம் Perigee எனப்படும்[During perigee, the moon is at it's closest distance to the earth (about 375,200 km)]. இதே போல நிலா புவிக்கு மிக தொலைவில் இருக்கும் இடம் Apogee எனப்படும் (the moon is at it's greatest distance[about 405,800 km] from the earth)
 • நிலா ஒரு முறை புவியை சுற்ற எடுத்துக் கொள்ளும் காலம் தோராயமாக 29.5 நாள்கள். இது சினாடிக் மாதம் Synodic Month எனப்படும்
 • புவியும் சூரியனை சுற்றி வருவதால் ஒரு மாதத்தில் தோராயமாக 360 பாகையில் 12ல் ஒரு பங்கு சுற்றுகிறது.
 • எனவே நட்சத்திர மண்டல குறியீடாக கொண்ட வான் காட்சியில் அதே நட்சத்திரத்தில் தோன்ற எடுத்துக் கொள்ளும் காலம் தோராயமாக 27.3 நாள்கள். இது சைடீரியல் மாதம் Sidereal Month எனப்படும. இதை கீழுள்ள வீடியோவின் மூலம் விளங்கி கொள்ளலாம்.
 
 

 

350px-Earth-Moon

மேலேயுள்ள படம் கிரகணங்கள் தோன்றுவதை புரிந்து கொள்ள முக்கியமானது ஆகும். இப்படத்தில் புவிசுற்றுபாதை நீல நிறத்திலும், நிலவின் பாதை சிவப்பு நிறத்திலும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

 • சந்திர சுழற்சி படத்தில் குறிப்பிட்டபடி சூரியனது பாதையில் நிலவின் பாதை இரு இடங்களில் வெட்டும்.
 • சந்திரன் எதிர்கடிகாரதிசையில் சுற்றுவதால் முதலில் வெட்டும் இடம் Ascending  Node (AN) எனவும் அதன் எதிர்பகுதி Descending Node (DN)  எனவும் அழைக்கப்படும்.
 • இப்படத்தில் குறிப்பிட்டபடி சந்திரன் புவியை சுற்றும் பாதை பூமியின் சுற்றுபாதைக்கு சிறிதளவே மாறுபடுகிறது. வித்தியாசம் 5.14 பாகை மட்டுமே.
 • எனவே சூரிய சந்திர பாதைகள் வெட்டும் புள்ளிகளில் சந்திரனும் சூரியனும்  நேராக வரும் போது மட்டுமே கிரகணங்கள் தோன்ற முடியும் என்பது உணர தக்கதே.

 

மேலும் சில அறிவியல் துளிகள்

 • புவியின் விட்டம் (Actual diameter of the earth) ~12,756 km
 • நிலவின் விட்டம் (Actual diameter of the moon) ~3476 km
 • ரவியின் விட்டம் (Actual diameter of the sun) 1,390,000 km
 • புவி நிலவிற்கு இடையேயான தூரம் (Average distance between the earth & moon) ~384,000 km
 • புவி ரவிக்கு இடையேயான தூரம் (Average distance between the earth & sun) ~150,000,000 km
 •  

  அடுத்த பகுதி: சோதிடம்-8 கிரகணங்கள், ராகு( Rahu), கேது (Kethu) க்களால் ஏற்படுவது உண்மையா ?

  [தொடரும்]

  சோதிடம்-6 சந்திரன், ராகு( Rahu), கேது (Kethu) என்பவற்றின் அறிவியல் ஆதாரம் என்ன ?

  ராகு, கேது பார்ப்பதற்கு முன் சென்ற பகுதியின் தொடர்ச்சியாக அமாவாசை, பௌர்ணமி பற்றிய மேலும் சில அறிவியல் தன்மைகளை பார்த்து விடுவோம்.

   

  அறிவியல் உண்மைகள்

  • புவி, நிலவு ஆகியவை தன்னுடைய பாகங்களின் தோராயமாக 50% பகுதிகளில் எப்போதும் சூரிய ஒளியை பெறுகின்றன.
  • ஒவ்வொரு அமாவசையிலும் சூரியனும், மதியும் புவிக்கு ஒரே பாகையில் உள்ளன. புவியில் தெரியக்கூடிய நிலவுடைய பகுதி நிலவின் சூரியனுக்கு மறுமுனையில் அமைந்த சூரியனின் வெளிச்சம் படாத பகுதி எனவே நிலவு தெரிவதில்லை
  • அமாவசையில் சூரிய உதயமும் சந்திர உதயமும் ஒரே நேரத்தில் நடக்கும்
  • ஒவ்வொரு பௌர்ணமியிலும் சூரியனும், மதியும் புவிக்கு எதிரெதிர் பாகையில் உள்ளன. புவியில் தெரியக்கூடிய நிலவுடைய பகுதி நிலவின் சூரியனுக்கு எதிராக அமைந்த, சூரியனின் வெளிச்சம் படும் பகுதி எனவே நிலவு முழுவதும் தெரிகிறது.
  • பௌர்ணமியில் சூரிய அஸ்தமனமும் சந்திர உதயமும் ஒரே நேரத்தில் நடக்கும்.

   

  moon_phases_diagram

   

  ராகு, கேது

   

  ராகு கேது என்பவை கிரகங்கள் என்பதன் மூலம் சோதிடம் பொய் எனபதாக சிலர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். இது குறித்து ஆராய்வோம்.

   

  சாயா என்பதன் பொருள் என்ன ?

  நன்றாக கவனித்தால் சோதிடத்தில் ராகு, கேது என்பவை கிரகங்கள் அல்ல சாயா கிரகங்கள் என்று குறிக்க பட்டுள்ளது விளங்கும். சாயா என்பதன் தமிழ் விளக்கம் கண்களுக்கு புலனாகாத (கற்பனை - மெய்நிகர் – virtual) என்பது ஆகும். அதாவது ராகு, கேது என்பவை மெய்நிகர் கற்பனை புள்ளிகள்.

   

  ராகு, கேது இல்லாத சோதிடம் உண்டா ?

  இந்திய விஞ்ஞானியான ஆர்யபட்டர் தன்னுடைய சூரிய சித்தாந்தத்தில் ராகு, கேது என்பவை சாதாரண கிரகங்கள் அல்ல என்பதை மறுத்துள்ளார். சூரிய சித்தாந்தத்தை கொண்டு சோதிட விளக்கங்கள் வடிவமைத்த வராக மிகிரர் தன்னுடைய நூலான பிருஹத் ஜாதகம் எனும் நூலில் ஆயிரக்கணக்கான சூத்திரங்களில் ராகு, கேது என்பதை குறிப்பிடாமலேயே  சாதகம் பார்க்கும் படி வடிவைத்துள்ளார்!

  Varahmihir, the father of astrology in his famous book Brihat Jataka did not recognise Rahu and Ketu but in his another book Brihat Samhita he devoted one chapter to Rahu and Ketu and considered them not any celestial physical body like other planets but as the nodes of the Moon, ie, points of intersection of orbits of the Moon and the Earth. The north point of this intersection is called Rahu (north node) while the south point of that is called Ketu (south node). In Surya Siddhanta (an antique book on Astronomy) they are also considered as nodal points which are now known as shadowy planets. Our learned astrologers found their significant role in judging horoscope for ups and down in one’s life, these nodes have been referred to the class of planets.

  --http://www.futurepointindia.com/articles/research-articles/rahu-ketu.aspx

   

  ராகு, கேது பிற்காலத்தில் ஏன் உருவாக்கபட்டது ?

  • பூமியின் முக்கிய நிகழ்வுகளான சூரிய கிரகணமும், சந்திர கிரகணமும் இரு குறிப்பிட்ட புள்ளிகள் நிகழ்வதை கண்டறிந்தனர்.
  • இந்த கிரகணங்கள் வருடம் ஒரு முறையாவது நிகழ்வதை கண்டறிந்தனர்.
  • இந்த புள்ளிகளும் 18.6 வருடங்களுக்கு ஒருமுறை நட்சத்திர மண்டலங்களை சுற்றி வந்து புவி சுற்றை நிறைவடைவதை கண்டறிந்தனர்.
  • இந்த புள்ளிகள் ஒன்றுக்கொன்று 180பாகையில் உள்ளதை கண்டறிந்தனர்.
  • இந்த கற்பனை புள்ளிகள் கொண்டு கிரகணங்கள் நிகழ்வதை தோராயமாக கணித்தனர். 

   

  எனவே இவற்றிற்கு பெயர் கொடுக்க முனைந்த அறிஞர்கள் கற்பனையான் மெய்நிகர் புள்ளிகள் எனும் பொருள் வாய்ந்த சாயா கிரகம் என்று கூறினர்.

  rahuketu_thumb[1]

   

  அறிவியல் ரீதியான விளக்கம் என்ன ?

   lunar_perturbation

   

   

  அடுத்த பகுதியில்…

   

  [தொடரும்]

  சோதிடம்-5 பௌர்ணமி, அமாவாசை

  சூரியோதயம், சந்திரோதயம்

  சென்ற பகுதியில் கிரகங்களின் உதயம் பற்றி பார்த்தோம். இப்போது பூமியில் அடிக்கடி நிகழும் கிரக உதயங்களான சூரியோதயம் மற்றும் சந்திரோதயம் பற்றியும் இவற்றால் ஏற்படும் முக்கிய நிகழ்வுகளான  பௌர்ணமி, அமாவாசை பற்றி பார்ப்போம்.

  300px-geometry_of_a_total_solar_eclipse.svg

  அமாவாசை

  சாதாரணமாக அமாவாசை என்பது சந்திரன் வராத நாள் என்றும், பௌர்ணமி என்பது முழு நிலவு வரும் நாள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். உண்மையில் அமாவசையில் சந்திரன் உதிக்கிறது. ஆனால் சூரியன் உதிக்கும் அதே நேரம் உதிக்கிறது என்பது ஆச்சரியமூட்டும் விசயம் அல்லவா ? கீழேயுள்ள இம்மாத அமாவாசை நாளன்று ஏற்படும் உதய தகவல்களை காண்க.

  சூரிய உதயம் சந்திர உதயம் காண உதவும் பக்கம் http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneDay.php

  தமிழக நகரங்களின் பூமியின் இருப்பிடம் காண உதவும் பக்கம்  Latitude and Longitude of Important locations in Tamilnadu

   

  Sun and Moon Data for One Day

  The following information is provided for Tiruchengodu, Tamilnadu%2c Ind (longitude E77.9, latitude N11.4):

          Saturday
          12 June 2010          Universal Time + 5:30         

  SUN
          Begin civil twilight      05:31                
          Sunrise                   05:55                
          Sun transit               12:18                
          Sunset                    18:42                
          End civil twilight        19:05                

  MOON
          Moonset                   17:43 on preceding day
          Moonrise                  05:29                
          Moon transit              12:06                
          Moonset                   18:43                
          Moonrise                  06:31 on following day

  New Moon on 12 June 2010 at 16:44 (Universal Time + 5:30).

  அதாவது திருச்செங்கோட்டில் 12 தேதி சூரிய உதயம் 05:55 AM ஆனால் சந்திர உதயமும் 05:29 AM தான் நடைபெறும். எனவே சூரிய ஒளியில் சந்திரன் நமக்கு தெரிவதில்லை. சந்திரன் 18:43 PM மறைந்து விடுவதால்(அஸ்தமனமும்) நமக்கு சந்திர ஒளி இரவில் கிடைப்பதில்லை.


  பௌர்ணமி

  இதற்கு எதிர்மாறாக பௌர்ணமியில் சந்திரன் தோராயமாக சூரிய அஸ்தமனத்தின் போது உதிக்கிறது. கீழேயுள்ள இம்மாத பௌர்ணமியின் போது உதய தகவல்களை காண்க.

  Sun and Moon Data for One Day
  The following information is provided for Tiruchengodu, Tamilnadu%2c Ind (longitude E77.9, latitude N11.4):
          Saturday
          26 June 2010          Universal Time + 5:30         
  SUN
          Begin civil twilight      05:34                
          Sunrise                   05:57                
          Sun transit               12:21                
          Sunset                    18:45                
          End civil twilight        19:08                

  MOON
          Moonrise                  17:54 on preceding day
          Moon transit              23:44 on preceding day
          Moonset                   05:35                
          Moonrise                  18:46                
          Moonset                   06:29 on following day
  Full Moon on 26 June 2010 at 17:01 (Universal Time + 5:30).

   

  அதாவது திருச்செங்கோட்டில் 26 தேதி சூரிய அஸ்தமனம் 18:45 PM ஆனால் சந்திர உதயமும் 18:46PM தான் நடைபெறும். எனவே நமக்கு முழு சந்திர ஒளி இரவில் கிடைக்கும்.


  7ம் நாள் (சப்தமி) அன்று


  வளர்பிறை சப்தமி(18 ஜீன் 2010) அன்று நடுபகலில் சந்திர உதயம் ஏற்படும். தேய்பிறை சப்தமி (4 ஜுன் 2010) அன்று நடுஇரவில் சந்திர உதயம் ஏற்படும்.


  moonphasediagram.jpeg

  விளக்க குறிப்புகள்

  பூமியின் பகல் வெள்ளை நிறத்தில், இரவு கருமை நிறத்தில் உள்ளது. புவியின்  ஒரே இடம் வெவ்வேறு நிலைகளில்(உதய,அஸ்தமனம்) கொடியினால் குறிக்க பட்டுள்ளது.

  Sun and Moon Data for One Day
  The following information is provided for Tiruchengodu, Tamilnadu%2c Ind (longitude E77.9, latitude N11.4):
          Friday  
          4 June 2010           Universal Time + 5:30         

  SUN
          Begin civil twilight      05:31                
          Sunrise                   05:54                
          Sun transit               12:17                
          Sunset                    18:39                
          End civil twilight        19:02                

  MOON
          Moonrise                  23:41 on preceding day
          Moon transit              05:44                
          Moonset                   11:49                
          Moonrise                  00:17 on following day
  Phase of the Moon on 4 June:   waning gibbous with 56% of the Moon's visible disk illuminated.

  Last quarter Moon on 5 June 2010 at 03:43 (Universal Time + 5:30).


  [தொடரும்]